Toms Kloakservice - Kloakmester i Næstved, Faxe og hele Sydsjælland
Medlem af Dansk Byggeri Medlem af DTVK

Vi udfører trykprøvning/tæthedsprøvning

Hvad er en trykprøve?

En trykprøvning er en kontrol, som udføres for at teste et kloak- og brøndsystemet. Trykprøvning går også under navnet tæthedsprøvning, og selve trykprøven udføres med lufttryk, hvor tætheden af kloakken måles, og hvor værdierne af trykket skal leve op til bestemte krav.

Hvis du ikke er helt sikker på, om din kloak eller brønd er helt tæt, kan en trykprøvning også udføres sammen med en TV-inspektion. TV-inspektion og trykprøvning er særligt gode til sammen at finde frem til eventuelle utætheder, og det gør det nemmere for os at finde frem til, præcis hvordan vi bedst kan hjælpe eller udbedre skaden.

 

En bygherres krav

I forbindelse med et eksisterende eller nyt byggeri, er det meget normalt, at bygherren på projektet stiller det krav, at kloakker, brønde, olie- og fedtudskillere eller tanke udsættes for en trykprøvning. Igen kan TV-inspektionen inddrages for at give det mest præcise billede af systemet/systemernes tilstand. Det er din dokumentation for, at kloakken er tæt.

Udover bygherrer kan Miljøministeriet eller kommunen også stille krav om dokumentation på, at kloakker, brønde, olie- og fedtudskillere eller tanke lever op til kravene om tæthed og ikke er i fare for at forurene eller skade grundvandet i området.

Hos Toms Kloakservice laver vi følgende trykprøvninger:

-          Trykprøvning af rør med luft.

-          Trykprøvning af rør med vand.

-          Trykprøvning af brønd med vand.

Alle prøver udføres i henhold til DS/1610-DS455. Alle rapporter udskrives elektronisk.

 

Sådan fungerer en trykprøvning hos Toms Kloakservice

Vi står altid klar til en dialog om en tæthedsprøve af kloak, og efterfølgende kan vi også hjælpe med et tilbud om udbedring. 

Vi rådgiver vores kunder ud fra den enkelte sag og sørger for at kundernes ønsker og behov er opfyldt. Vi er beliggende i Næstved og har mange års erfaring og dygtige medarbejdere, der har det rigtige udstyr til at udføre et væld af opgaver.