Toms Kloakservice - Kloakmester i Næstved, Faxe og hele Sydsjælland
Medlem af Dansk Byggeri Medlem af DTVK

Spuling af kloak

En højtryksspuler er en vogn, der er indrettet alene med det formål at renspule kloakledninger m.m.

3Akslet Spul

Tom's Kloakservice vogne har højtryksspul helt op til 250 bar. Spuleslangen føres ind i kloakledningen og de bagudrettede stråler i dysen, der sidder for enden af spuleslangen bevirker, at spuleslangen selv kører ind i ledningen. Det er muligt at spule adskillige hundrede meter ind i en ledning, men normalt er maximal længde ca. 150 meter.

Slangen trækkes tilbage hydraulisk under max vandtryk herved spules sand, slam og grus med ud af ledningen til udgangspunktet. Højtryksspuling bruges til at fjerne akutte opståede forstoppelser eller til mere systematiske oprensninger i forbindelse med renoveringsarbejder eller i forbindelse med TV-inspektionsarbejde.

 Stroempeforing Og Sugningen I P Kaelder Spulingen I P Kaelder

Bestil højtryksspuling i dag

Har du mistanke om en tilstoppet kloakledning, så står vi klar til at hjælpe dig. Vi kan både udføre TV-inspektionen samt stå for rengøringen af rørene. Du kan kontakte os på tlf. 40 89 18 11 for en uforpligtende snak om din opgave.