Kloak - Næstved, Faxe, Sydsjælland
facebook facebook

Spuling

En højtryksspuler er en vogn, der er indrettet alene med det formål at renspule kloakledninger m.m.

Vores vogne har højtryksspul helt op til 250 bar. Spuleslangen føres ind i kloakledningen og de bagudrettede stråler i dysen, der sidder for enden af spuleslangen bevirker, at spuleslangen selv kører ind i ledningen. Det er muligt at spule adskillige hundrede meter ind i en ledning, men normalt er maximal længde ca. 150 meter.

Slangen trækkes tilbage hydraulisk under max vandtryk herved spules sand, slam og grus med ud af ledningen til udgangspunktet. Højtryksspuling bruges til at fjerne akutte opståede forstoppelser eller til mere systematiske oprensninger i forbindelse med renoveringsarbejder eller i forbindelse med TV-inspektionsarbejde.

Kontakt os idag på tlf. 40 89 18 11 og bestil en kloakspuling.